iljö Montage är ett företag som förbättrar din arbetsmiljö.

Kompletta byggnationer, både i trä och stål, som total- eller delentreprenörer.
Vi utför även montagearbeten med avseende att förbättra buller- och rökgasmiljöer.

 

Vår adress är:
Vegerbol 10
671 95 KLÄSSBOL

Tel. 0570-46 11 80